Просрочени плащания

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
Email
placeholder

Имайки под основно внимание най-важните предизвикателства пред малките компании, работим непрекъснато за изграждането на една наистина полезна система.

Този месец на Ваше разположение е вече наличната в elvis.bg нова функционалност.

Всяко задължение към Вас, което все още не е платено и е просрочено ще бъде маркирано с червен цвят в модул ПРИХОДИ.

Просрочеността се определя от крайната дата на плащане, която сте определили във фактурата, в момента на нейното издаване.

Просрочените плащания, към които имате издадени фактури имат новата опция “Напомняне на клиента”. В самия приход, при просрочие, ще се появява бутона “Напомни на клиента”, чрез който ще може да изпращате бързо напомняне за плащане. Този бутон ще бъде активен веднъж на 3 дена, докато не регистрирате този приход като платен.

УСПЕХ!

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
Email

За повече въпроси и индивидуални
запитвания се свържете
с наш представител!

Ние ще ви дадем пълната информация.

Още публикации